Yobibyte Nedir?

Yobibyte nedir ve nasıl çalışıyor?

Yobibyte, 80.

Bir yottabayt 10^24 veya 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 bayt olarak tahmin edilebilirken, bir yobibyte tam olarak 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bayttır. Bu, yottabaytların büyüklüğü ile ilişkili belirsizliği önlemektir. Bir yobibyte 1.024 zebibytes’tir ve en büyük ölçüm birimidir.

Diğer ölçü birimlerinin listesi için bu Yardım Merkezi makalesine bakın.

Kısaltma: YiB

Bu sayfadaki Yobibyte tanımı, orijinal bir SharTec.eu tanımıdır. SharTec’un amacı, bilgisayar terminolojisini anlaşılması kolay bir şekilde açıklamaktır. Yayınladığımız her tanımda basitlik ve doğruluk için çalışıyoruz. Yobibyte tanımı hakkında geri bildiriminiz varsa veya yeni bir teknik terim önermek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.