Zettabyte Nedir?

Zettabyte nedir ve nasıl çalışıyor? Zettabayt 1021veya 1.000.000.000.000.000.000.000.000 bayttır. Bir zettabayt (kısaltılmış “ZB”) 1.000 eksabayta eşittir ve yottabayt ölçü biriminden önce gelir. Zettabaytlar,…

Zebibyte Nedir?

Zebibyte nedir ve nasıl çalışıyor? Zebibyte, 70. Bir zettabayt 10^21 veya 1.000.000.000.000.000.000.000 bayt olarak tahmin edilebilirken, bir zebibyte tam olarak 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes’dir. Bu,…

Yottabyte Nedir?

Yottabyte nedir ve nasıl çalışıyor? Bir yottabayt 1024veya 1.000.000.000.000.000.000.000.000 bayt. Bir yottabayt (“YB” olarak kısaltılır), 1.000 zettabayta eşittir ve verileri ölçmek için kullanılan…

Yobibyte Nedir?

Yobibyte nedir ve nasıl çalışıyor? Yobibyte, 80. Bir yottabayt 10^24 veya 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 bayt olarak tahmin edilebilirken, bir yobibyte tam olarak 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bayttır. Bu,…

UTF (Unicode Transformation Format) Nedir?

UTF (Unicode Transformation Format) nedir ve nasıl çalışıyor? “Unicode Dönüşüm Formatı” anlamına gelir. UTF, UTF-7, UTF-8, UTF-16 ve UTF-32 dahil olmak üzere çeşitli…

Unicode Nedir?

Unicode nedir ve nasıl çalışıyor? Unicode, evrensel bir karakter kodlama standardıdır. Tek tek karakterlerin metin dosyalarında, web sayfalarında ve diğer belge türlerinde temsil…

Teraflops Nedir?

Teraflops nedir ve nasıl çalışıyor? Teraflops, bir işlemcinin kayan nokta biriminin bilgi işlem performansını ölçmek için kullanılan bir ölçü birimidir. 1.000 gigaflop veya…

Terabyte Nedir?

Terabyte nedir ve nasıl çalışıyor? Bir terabayt, 1012veya 1.000.000.000.000 bayttır. Bir terabayt (“TB” olarak kısaltılır), 1.000 gigabayta eşittir ve petabayt ölçü biriminden önce…

Tebibyte Nedir?

Tebibyte nedir ve nasıl çalışıyor? Tebibyte, 2 ile 40. Terabayt 10^12 veya 1.000.000.000.000 bayt olarak tahmin edilebilirken, bir tebibyte tam olarak 1.099.511.627.776 bayttır.…

String Nedir?

String nedir ve nasıl çalışıyor? Dize, tamsayı ve kayan nokta birimi gibi programlamada kullanılan bir veri türüdür, ancak sayılar yerine metni temsil etmek…